marţi, 24 mai 2022, Eszter
hu ro

 
Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”
2018. 08. 10.
Concursul din data de 10.09.2018 pentru ocuparea funcţiei de Inspector Asistent la compartimentul programe, investiţii şi achiziţii publice a fost anulat. Data noului examen va fi comunicată pe site-ul Primăriei Comunei Săntimbru.
2018. 05. 29.
Primăria Comunei Sântimbru organizează procedura simplificată în vederea atribuirii serviciilor de proiectare ( faza PT, DDE, DTAC, CS, avize)   şi prestari de servicii de asistenţă tehnică  în vederea realizarii lucrarilor de restaurare în cadrul investitiei Restaurarea Conacului Henter din Sântimbru, jud. Harghita, proiect finantat din POR 2014-2020
1. Tip: Achiziţie publică
2. Număr anunţ SEAP : SCN1002828/29.05.2018
3. Data limită de depunere a ofertelor : 12.06.2018 15:00
4. Tip contract : Servicii
5.Cod CPV 71000000-8
6. Valoare estimată : 82312 lei fără TVA.

2018. 02. 20.
Primăria Comunei Sântimbru organizează procedura simplificată în vederea atribuirii serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cadrul proiectului " Reabilitarea şi modernizarea străzilor comunale în comuna Sântimbru, sat Sântimbru, judeţul Harghita" , proiect finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

1. Tip: Achiziţie publică
2. Număr anunţ SEAP : 422972/19.02.2018
3. Data limită de depunere a ofertelor : 06.03.2018, ora 15.00
4. Tip contract : Servicii
5.Cod CPV 71322000-1
6. Valoare estimată : 79.000 lei fără TVA.