vineri, 22 septembrie 2023, Móric
hu ro

 
2018. 02. 22.
1. Act de proprietate (contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport / factura / certificat de moştenitor / contract de leasing / sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă / actul de dobândire tradus şi legalizat în cazul autovechiculelor achizionate în statele din Uniunea Europeană / chitanţă vamală (copie+traducere legalizată)) - după caz;
2. Certificat fiscal de la fostul proprietar dacă maşina a mai fost înmatriculată în România;
3. Cartea de identitate a vehiculului;
4. Fişa de înmatriculare;
5. Declaraţie pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport
6. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone;
7.Copie act de identitate;
Termenul legal de depunere a declaraţiilor pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen sancţionează cu amendă conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
< Înapoi