vineri, 22 septembrie 2023, Móric
hu ro

 
2017. 03. 02.
DECLARAREA UNUI TEREN
1. Contract de vanzare – cumparare / donatie / certificat de mostenitor / hotarare judecatoreasca / Dispozitie de Primar General / titlu de proprietate;
2. Schita terenului;
3. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe teren in cazul persoanelor fizice;
4. Copie act de identitate;
Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
< Înapoi