sâmbătă, 04 februarie 2023, Csenge
hu ro

 
2017. 02. 28.
DECLARAREA UNEI CLADIRI
Act de proprietate (contract de vanzare – cumparare / donatie / certificat de mostenitor / hotarare judecatoreasca / Dispozitie de Primar General / autorizatie de construire si proces-verbal de receptie etc);
Schita apartamentului / cladirii;
Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale, nerezidenţiale, cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice DESCARCĂ
IN CAZUL CALDIRILOR DOBANDITE ANTERIOR ANULUI 2015 Declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri.DESCARCĂ
Copie act de identitate;.
Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen se sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

DECLARAREA UNEI CLĂDIRI UNDE SE AFLĂ SEDIU DE FIRMĂ FĂRĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ
Declaraţie fiscală DESCARCĂ
Copie C.I./B.I. proprietar
Copie C.U.I.
Copie contract de comodat/închiriere

OBSERVAŢII:
– În cazul punctelor de lucru sau sediilor secundare, clădirea este considerată nerezidenţială şi se depune declaraţie de impunere conform acestei situaţii.
– În cazul în care clădirea are destinaţie mixta, iar suprafeţele destinate activităţii rezidenţiale şi nerezidenţiale nu se pot delimita şi nu se deduc utilităţile pe persoană juridică ce desfăsoară activitate economică, impozitul se calculează ca pentru clădirile rezidenţiale.
– Raportul de evaluare se întocmeşte conform Ghidului de evaluare GEV 500.

DECLARAREA UNEI CLĂDIRI UNDE SE AFLĂ SEDIU DE FIRMĂ CU ACTIVITATE ECONOMICĂ
Declaraţie fiscală DESCARCĂ
Copie C.I./B.I. proprietar
Copie C.U.I.
Copie contract de comodat/închiriere
Actul de proprietate
Raport de evaluare

OBSERVAŢII:
– În cazul punctelor de lucru sau sediilor secundare, clădirea este considerată nerezidenţială şi se depune declaraţie de impunere conform acestei situaţii.
– În cazul în care clădirea are destinaţie mixta, iar suprafeţele destinate activităţii rezidenţiale şi nerezidenţiale nu se pot delimita şi nu se deduc utilităţile pe persoană juridică ce desfăsoară activitate economică, impozitul se calculează ca pentru clădirile rezidenţiale.
– Raportul de evaluare se întocmeşte conform Ghidului de evaluare GEV 500.
< Înapoi