sâmbătă, 04 februarie 2023, Csenge
hu ro

 
2017. 02. 22.
Nr.
crt
Nr./data
A.C.
Adresa
imobilului
Lucrările
autorizate
Numele şi prenumele
solicitanţilor
Nr./data de înregistrarea
comunicării la
începerea lucrărilor
Valoarea estimată
conform A.C.
Nr. /data înregistrarea recepţiei la terminarea lucrărilor Valoarea finală conform art.76/839
1 AD nr.1/10.02.2017 Sântimbru
nr.588
Demolare magazie Comuna Sântimbru
27.02.2017
15.543,3 lei 9513/
14.03.2017
15.543,3 lei
< Înapoi