duminică, 01 octombrie 2023, Malvin
hu ro

 
2017. 02. 17.
Actele necesare pentru acordarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei:
- cerere de tip,
- copii după actul de identitate ale membrilor familiei care au înplinit vârsta de 14. ani,
- copii după certificat de naştere ale membrilor familiei care nu au înplinit vârsta de 14. ani, 
- hotărârea judecătorească sau după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului,
- hotărârea judecătorească de instruire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţi tutelare,
- adeverinţe şcolară/facultate prin care ateste calitatea de elev/student şi dacă aceştia beneficiează sau nu de burse,
- adeverinţă  de salariul net,
- cupon de pensie,
 cupon de handicap,
- cupon de indemnizaţia şomaj,
- cupon de indemnizaţia pentru creşterea copilului, 
- adeverinţă de venit - Agenţia Naţională de Admnistrare Fiscală, 
- copie act închiriere de spaţiu locativ

Sezon rece în perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi 31 martie a anului următor.
Obligaţii:
Titularul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţii să comunuce primarului orce modificare intervenite în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. 

Cererea de tip şi lista bunurilor care conduc la excludarea ajutorului  de încălzire poate fi descărcate de pe situl primăriei. 

< Înapoi