joi, 18 august 2022, Ilona
hu ro

 
2020. 12. 16.

În domeniul impozitelor şi taxelor, la iniţiativa primarului, Consiliul Local a acordat o scutire de impozit pentru clădiri şi terenul aferent  clădirii pentru familiile cu trei sau mai mulţi copii.

Conditii:
- Domiciliul stabil în Comuna Sântimbru pentru toţi membrii familiei
- Scutirea de impozit se aplică numai pentru clădiri şi curţi la adresa
- În familie trebuie să existe cel puţin trei copii cu vârsta sub 18 ani (aceştia nu vor împlini vârsta de 18 ani în 2021)
- Copiii de vârsta şcolară ar trebui să meargă la şcoală şi să nu fie repetenţi de clasă
- Pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, nici unul dintre ei să nu aibă loc de muncă cu normă întreagă/jumătate de normă
- Membrii familiei să nu aibă restanţe la impozite sau penalităţi neplătite la Primărie
- Membrii familiei să nu deţine o clădire, spaţiu comercial sau teren intravilan, altul decât locul de reşedinţă pentru care se solicită scutirea de impozit
- Venitul pe membrul de familie să nu  depăşească salariul minim net.

Documente necesare:
- Copie carte de identitate (pentru ambii părinţi)
- Copie certificat de căsătorie
- Copie carte de identitate (pentru ceilalţi membri ai familiei)
- Adeverinţă şcolară (pentru finalizarea anului precedent şi începutul anului următor)
- Adeverinţă de venit
- Certificat fiscal
Scutirea de impozit poate fi solicitată în scris de către cei îndreptăţiţi la aceasta în Compartimentul de impozite şi taxe al Primăriei. Cererea de tip şi lista documentelor care trebuie ataşate pot fi solicitate de la Compartimentul pentru impozite şi taxe.

Termenul pentru depunerea acestora este 31. decembrie 2020.
< Înapoi