duminică, 01 octombrie 2023, Malvin
hu ro

 
2020. 12. 16.
Acte necesare pentru solicitarea scutirii fiscale în cazul veteranii de război şi a văduvelor acestora, beneficiarii dreptului pe baza Decret-Lege nr.118/1990, persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate:
1. Cerere scrisă
2. Copie act de identitate
3.Copie certificat de căsătorie, după caz
4. Acte doveditoare ( certificat de revoluţionar, legitimaţie de veteran de război, hotărâre/decizie, certificat de handicap etc.) - copie xerox şi original pentru conformitate
5. Acte doveditoare a dreptului de proprietate ( Titlu de proprietate, Carte Funciară, Carte de identitate a vehiculului etc.)
< Înapoi