duminică, 01 octombrie 2023, Malvin
hu ro

 
2017. 08. 21.
COMUNA SÂNTIMBRU, anunţă ăublicul interesat asupra luării deciziei de încadrare -nu se supune evaluării impactului asupra mediului -de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 17.08.2017, pentru  proiectul ,, Extindere reţea de canalizare menajeră în satul Sântimbru,, propus a fi realizat în com. Sântimbru, judeţul Harghita.
            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 în zilele lucrătoare, luni- joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmhr.anpm.ro.
            Publicyl interesate poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţi.

            Fax: 0266-310041; e-mail: office@apmhr.ro
 

< Înapoi