joi, 18 august 2022, Ilona
hu ro

 
2017. 02. 03.
Actele necesare pentru acordarea ajutor social:
-carete de identitate pentru persoanele de peste 14 de ani
- certificat de naştere persoanele de sub 14 de ani
- certificat de căsătorie/sentinţa de divorţ
- adeverinţe de venit ( dacă nu este, o declaraţie pe propria răspundere, că persoana nu are venit)
- adeverinţă de la Agenţia Teritorială pentru ocuparea forţei de muncă (birou pentru şomeri)
- adeverinţă de la Trezorăria, privind veniturile realizate
- certificat medical de încadrare într-un grad de handicap

Familia beneficiară nu poate să aibă în proprietate bunuri care conduc la excludarea acordării (bunurile sunt enumerate ⇒ bunuri care conduc la excludarea acordării)

Obligaţii:
În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris modificările intervenite.
< Înapoi