2023. szeptember 22., péntek, Móric
hu ro
Szervezeti felépítés >
Kultúrotthon >
Községvezetés >

 
2017. 03. 02.
Területek nyilvántartásbavételéhez szükséges okmányok (fizikai személyek esetében)
1. Adás-vételi szerződés / ajándékozás / örökösödési bizonylat / bírósági határozat / Polgármesteri Rendelet / tulajdonjog levél;
2. Terület vázlat;
3. Adónyilatkozat terület adó / illeték megállapítására fizikai személyek esetében;
4. Személyazonossági Igazolvány másolat.
Az adónyilatkozatok törvényes benyújtási határideje az ingó és / vagy ingatlanokra 30 nap. A határidő utáni nyilatkozat benyújtása a 2015/227-es Pénzűgyi Törvény értelmében büntetődik.
< Vissza