2024. július 14., vasárnap, Örs
hu ro
Szervezeti felépítés >
Kultúrotthon >
HELYI VÁLASZTÁSOK 2024 >
Községvezetés >

 
2017. 02. 28.
Épületek nyilvántartásbavételéhez szükséges okmányok (fizikai személyek esetében)
1. Tulajdonjogot igazoló iratok (adás-vételi szerződés, adományozó levél, örökösödési bizonylat, bírósági végzés, polgármesteri rendelet, építkezési engedély és az építkezési munkálatok befejezését igazoló jegyzőkönyv stb.)
2. Épület vázlat
3. Adó nyilatkozat az épületadó / illetékek megállapítására fizikai személyek tulajdonában lévő lakó- és nem lakó-, valamint vegyes használatú épületekre
4. Személyazonossági igazolvány másolata

Gazdasági tevékenységet nem folytató cég székhelyként működő épületek bejelentéséhez szükséges okmányok

1. Adó nyilatkozat
2. A tulajdonos személyazonossági igazolvány másolata
3. C.U.I. másolat
4. Bérleti szerződés másolat
Megjegyzés:
Munkapontok vagy másodlagos székhelyek esetében, az épület nem minősül lakóépületnek és ennek megfelelően kell letenni az adó nyilatkozatot is.
Abban az esetben ha, ha az épületnek vegyes használata van, de a lakófelület nagysága és a nem lakófelület nagysága nem határozható meg és a közköltségek nem kerülnek be a jogi személy könyvelésébe, az adó lakóépületként adózódik.
Értékelő jelentés elkészítése a GEV 500 Értékelő útmutató alapján történik.

< Vissza