2023. január 30., hétfő, Martina
hu ro
Szervezeti felépítés >
Kultúrotthon >
Községvezetés >

 
2017. 02. 17.
Fűtéstámogatás igényléséhez szükséges iratok: 
- típuskérés (letöltehető a honlapról)
- személyazonossági igazolvány másolat a 14. életévüket betöltött személyeknek,
- születési bizonylat másolat a 14. életévünet be nem töltött személyeknek,
- gyerekelhelyezét igazoló határozat másolata,
- gyámhatósági határozat másolata,
- igazolás az iskolától/egyetemről, ösztöndíj esetén
- fizetésigazolás,
- nyugdíjszelvény
- munkanélküli szelvény
- rokkantsági segély - szelvény
- gyereknevelési támogatást igazoló okirat
- jövedelemigazolás a Pénzügyi Hivataltól (fináncok)
- lakásberleti szerződés másolata

Fűtéstámogatási szezon minden év november 1-től a következő év március 31-ig tart.
Kötelezettségek: 
A fűtéstámogatást igénylők kötelesek minden változást a Polgármesteri Hivatal Szociális osztályán jelenteni 5 napon belül (családösszetétel, jövedelemváltozás).

A tipuskérés és a kizáró okok listája letölthetőek a honlapról. 

< Vissza