2024. április 25., csütörtök, Márk
hu ro
Szervezeti felépítés >
Kultúrotthon >
HELYI VÁLASZTÁSOK 2024 >
Községvezetés >

 
2017. 04. 20.
Pályázati felhívás 2017
 

Csíkszentimre Község Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a 2017-ben megrendezésre kerülő kulturális programok, rendezvények támogatására.
          1. A támogató intézmény megnevezése: Csíkszentimre Polgármesteri Hivatala – Csíkszentimre, Fő út 588szám, 537271, Hargita megye, telefon/fax: 0266-347098, e-mail: office@csikszentimre.ro, primaria@santimbru.ro
          2. Vonatkozó jogszabályok:
                    - a 2005/350-es számú törvény a közalapból finanszírozott, non profit szervezetek tevékenységének vissza nem térítendő támogatása, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
                    - az 1998/51-es számú kormányrendelet a kulturális programok és tervezetek finanszírozási rendszerének javításáról, az utólagos módsításokkal és kiegészítésekkel;
                    - a 2002/212-es számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.
          3. A versenypályázatban résztvehetnek: olyan jogi személyiséggel rendelkező közhasznú (non-profit) civil szervezetek – intézmények, alapítványok, egyesületek, szervezetek – amelyek törvényes keretek között működnek.
          4. Vissza nem térítendő támogatás nyerhető:
                   I. Gyermekprogramok: alkalmi és rendszeres foglalkozások szervezése óvodáskorú, kis- és általános iskolás korú gyermekek számára (3-18 év) a szabadidő hasznos eltöltését célzó, készségfejlesztő, oktató-nevelő tevékenységek, kézműves foglalkozások, játszóházak szervezése.
                   II. Hagyományápolás: rendszeres vagy eseti műkedvelő hagyományőrző programok – népzene, néptánc, kézműves foglalkozások szervezése, valamint népművészeti örörkségünk bemutatását célző rendezvények támogatása.
                   III. Kiemelt, hagyományos programok együttmüködésben más intézményekkel, egyesületekkel: a helyi közösség identitásának megőrzése, fejlsztése és támogatása céljából, valamint a társadalmi-gazdasági-kulturális életbe való integrálása: II. Alcsíki Néptánctalálkozó
           5. Pályázható összeg a 2017-es évben: 30.000 lej.
           6. A programok futamideje: a 2017-es év.
           7. A pályázatok leadási határideje: 2017. május 22., 13 óra, a Csíkszentimrei Polgármesteri Hivatal székhelyén (Csíkszentimre, 588 szám) a közbeszerzés és beruházás szakirodában, papír formátumban, valamint elektronikusan az office@csikszentimre.ro vagy a primaria@santimbru.ro e-mail címek valamelyikére.
           Eredményhirdetés: 2017. május 23, 13 óra.
           8. A pályázati útmutató és az űrlapok igényelhetőek a Csíkszentimrei Polgármesteri Hivatal székhelyén (Csíkszentimre, 588 szám), kapcsolattartó személy Salamon Lilla, jegyző, telefonszám 0266-347098, e-mail: office@csikszentimre.ro, primaria@santimbru.ro
< Vissza